Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2022.07.06. - Az Országos Munkavédelmi Bizottság közleménye
- Frissült a munkavédelmi érdekképviseletről szóló tájékoztató.

A munkavédelem országos érdekegyeztető szerve, az Országos Munkavédelmi Bizottság megújította a munkavédelmi érdekképviseletről szóló tájékoztatását és ajánlását.

A munkavédelmi képviselő a munkavállalók által megválasztott személy, aki az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket képviseli. Ennek keretében a munkavédelmi képviselő meggyőződhet a biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről; tájékoztatást kérhet, véleményt nyilváníthat munkavédelmi kérdésekben; illetve a munkáltatónál intézkedéseket kezdeményezhet.

Az ajánlás az elmúlt időszak jogszabályváltozásai és a képviselők működési tapasztalatai alapján aktualizálva, közérthető formában tartalmazza a feladatellátására, képzésére vonatkozó hasznos tudnivalókat.

A függelék a munkavédelmi képviselő választás szabályait foglalja össze, valamint módszertani anyagokat, iratmintákat tartalmaz, amely elősegíti a szakszerű választást.

A naprakész ajánlás kiadásával a Bizottság célja a munkavállalók munkavédelmi érdekérvényesítő szerepének, a munkavédelmi feladatok elvégzésében történő részvételének erősítése, a munkavédelmi képviselők hatékony feladatellátásának támogatása. A munkavédelmi képviselők tevékenységükkel hozzájárulhatnak a munkakörülmények javulásához, a munkavédelem fejlesztéséhez, aminek eredményeként kevesebb munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés következhet be.

Az országos munkavédelmi bizottság tájékoztatása és ajánlása a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről - letöltés.

2022-07-06,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.