Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2022.11.11. - A TIM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- munkaügyi alapismeretekről a munkavállalók számára
- gyakran ismételt kérdésekről-válaszokról a munkavállalók számára
- munkaügyi alapismeretekről a munkáltatók számára
- gyakran ismételt kérdésekről-válaszokról a munkáltatók számára


A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében megjelent szakmai anyagok a munkaügyi tájékozottság és tudatosság fejlesztése érdekében.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hosszú évekre visszamenő ellenőrzési és tájékoztatási tapasztalatai alapján készített útmutatóval és gyakran ismételt kérdésekkel-válaszokkal segítséget nyújtunk a jogszabályok helyes alkalmazásához és a jogérvényesítéshez.

Az útmutatókban témaspecifikusan, könnyen kereshető módon érhetők el a munkaügyi szabályok a munkaviszony létesítésétől - a jogokon és kötelezettségeken, magatartási szabályokon keresztül - a munkaviszony megszüntetéséig bezárólag.

A munkavállalók számára készült útmutató közérthető módon megfogalmazva lehetővé teszi a legalapvetőbb munkajogi szabályok elsajátítását a témák nyújtotta keretek között. A szabályok könnyebb értelmezhetőségét elősegíti a gyakorlati példák bemutatása. A rendezett jogviszonyra és a szabályszerű foglalkoztatásra vonatkozó ismeretek elengedhetetlenek a munkavállalói kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a  jog- és érdeksérelmek felismeréséhez.  

A gyakran ismételt kérdések-válaszok munkavállalói oldalról megközelítve kitérnek a munkaszerződés, bejelentés, munkaidő-beosztás, pihenőidő, díjazás, munkaviszony megszüntetés, fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályokra.  

A munkáltatók számára készült útmutató alkalmas a munkaügyi munkáltatói alapismeretek online eszköztárának kialakításához a munkáltatói belső ellenőrzések fejlesztése érdekében. A munkáltató felelőssége a munkajogi szabályok betartása és betartatása, valamint biztosítani annak lehetőségét, hogy a munkavállaló a jogszabályban biztosított jogait gyakorolhassa. Alapos munkaügyi felkészültséggel és rendeltetésszerű joggyakorlással biztosítható a munkajogi szabályoknak megfelelő szervezetszerű működés, a jogsértések és azok hátrányos következményeinek megelőzése.  

A gyakran ismételt kérdések-válaszok munkáltatói oldalról megközelítve a munkáltatói kötelezettségeket ismerteti több témakört érintően, jogszerű és szabálytalan eseteket is bemutatva.

Foglalkoztatással kapcsolatos további tájékoztatás és felvilágosítás a https://mvff.munka.hu/ honlap TÁJÉKOZTATÁS-FELVILÁGOSÍTÁS menüpontjában fórumszerűen működtetett, munkaügyi kérdés-felelet formában megjelenített tájékoztató felületen kérhető. 
 

2022-11-11,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.