Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2022.12.01. - A Munkavédelmi Irányítási Főosztály tájékoztatása
- általános munkavédelmi tájékoztatóról a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedők részére.

Munkavédelmi szempontból a mezőgazdaság az egyik legveszélyesebb ágazat a baleseti veszélyforrások és az egészségkárosító kockázatok lehetősége miatt, melyet a baleseti adatok is alátámasztanak.

A megelőző munkavédelmi intézkedések előfeltétele a mezőgazdasági tevékenységek veszélyeinek felmérése és a kockázatok értékelése.

Az adott munkatevékenységből és munkakörnyezetből következően különféle veszélyekkel, veszélyforrásokkal és veszélyhelyzetekkel kell számolni a mezőgazdasági munkák során.

Az alkalmazott munkaeszközök meghibásodása, a technológia hiányossága, az erő- és munkagépek veszélyessége, az állatokkal és különféle növényekkel, agrokémiai anyagokkal való érintkezések és további tényezők által a munkavállalók fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai hatásoknak vannak kitéve.   

A biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szervezeti feltételeinek biztosításával, a jogszabályokban előírt intézkedésekkel a balesetek és egészségkárosodások megelőzhetők.

A mezőgazdaságot érintő legfontosabb jogszabályok, szabványok jegyzéke a kiadványban, valamint témakörönként a https://mvff.munka.hu/index.php?akt_menu=532 elérhetőségen megtalálható.  

A vonatkozó munkavédelmi ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében aktualizált „Általános munkavédelmi tájékoztató a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedők részére” témájú kiadványban adunk tájékoztatást.
 

2022-12-01,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Technológiai és Ipari Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.03.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.