Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2022.12.19. - A Munkavédelmi Irányítási Főosztály tájékoztatása
- az egyéni védőeszközök juttatásának szabályozásáról.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében elsődleges feladat a kollektív műszaki védelem kialakítása, a veszélyes technológia helyett veszélytelen vagy kevésbé veszélyes alkalmazása, illetve munkaszervezési intézkedés megtétele. Mindezek mellett a megfelelő egyéni védőeszközök biztosítása és használata is nélkülözhetetlen. Az egyéni védőeszközök hiánya vagy nem megfelelő védelmi képessége esetén a munkavállaló hamis biztonsági érzetben illetve védelem nélkül maradhat.

Számos esetben az egyéni védőeszköz biztosítása és használata a balesetek megelőzésének első számú lehetséges módja, például a fej védelme építőipari munkáknál, légzésvédő eszköz használata egyes növényvédő szerek felhasználásakor, vagy kontakt hőhatással járó acélipari-, öntödei munkáknál a hőálló védőkesztyű használata.

A munkatevékenységekre, munkavégzési helyzetekre az egyéni védőeszközök előírásait a hatályos jogszabályok és érvényben lévő szabványok határozzák meg a szabályozási tárgykörükhöz tartozóan.

Munkáltatói kötelezettség, hogy a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni őket, illetve a használatukat meg kell követelni. Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg, a védőeszközt ingyenesen biztosítja és a rendeltetésszerű használatot köteles ellenőrizni.

Az előírásokról a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében aktualizált „Az egyéni védőeszközök és munkaruha juttatásának szabályozása” témájú kiadványban adunk tájékoztatást. További tájékoztatás a https://mvff.munka.hu honlap Egyéni védőeszköz menüpontjában érhető el.

Az egyéni védőeszközök és munkaruha juttatásának szabályozása - letöltés.
 

2022-12-19,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.