Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2022.12.21. - A Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály tájékoztatása
- a be nem jelentett munkáról, azaz a feketemunkáról és annak hátrányairól.

A be nem jelentett munkavégzés hátrányos következményei rövid és hosszú távon is jelentkeznek, melyek érintik a munkavállalók társadalom-, nyugdíjbiztosítási viszonyait, munkavégzési körülményeit, foglalkoztatási jogait, munkahelyi biztonságát valamint élethelyzetét. A bejelentés nélkül foglalkoztatott munkavállalók számára nem mindig nyilvánvalóak a negatív hatások, vagy felülírják azokat a rövid távú anyagi előnyök. Emiatt a feketemunka megjelenési formáinak, hátrányainak ismerete kiemelten fontos a munkavállalók jogtudatos magatartásának fejlesztése érdekében.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A felek által aláírt, lényeges tartalmi elemeket magában foglaló, írásban megkötött munkaszerződés és az állami adóhatósághoz - a tényleges munkaidőnek megfelelően - bejelentett jogviszony az alapja a jogszerű foglalkoztatásnak. Rendezett jogviszonnyal biztosítható a munkavállalók jogi biztonsága, valamint a jogszabályokban előírt munkajogi kötelezettségek teljesítése és a jogok érvényesítése.    

A munkavállaló a https://magyarorszag.hu/ portálon keresztül belépve a https://ugyfelkapu.neak.gov.hu/oepu/keret.jsp felületen a biztosítotti jogviszonyát lekérdezheti, meggyőződhet arról, hogy foglalkoztatója teljesítette-e bejelentési kötelezettségét. Jogsértés észlelése esetén panasszal fordulhat a foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz, a www.kormanyhivatal.hu és a https://mvff.munka.hu honlapon található elérhetőségeken.

A GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült ismertetőben tájékoztatást adunk a be nem jelentett munkáról és annak hátrányairól.  

A be nem jelentett munka, azaz a feketemunka és annak hátrányai - letöltés.
 

2022-12-21,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.09.30.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.