Technológiai és Ipari Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK

Hír / oldal:  
  [1] [2] [3]  »»


2022.11.24. - A Munkavédelmi Irányítási Főosztály tájékoztatása
- Munkabaleseti kisokos vállalkozóknak témájú ismeretekről.


 

A munkakörnyezet károsító hatása  különféle formákban jelenhet meg a szervezett munkavégzés során. A hiányosságok, szabálytalanságok, veszélyes körülmények és a szabálytalan cselekvések baleset bekövetkezéséhez vezethetnek.

A statisztikai adatok alapján 2022. év I. félévében a munkabalesetek száma megközelítette a 10 ezret, melyből 38 halálos kimenetelű munkabaleset volt. (Forrás: Munkavédelmi Irányítási Főosztály Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján 2022. I. félév).  

A munkabalesetek megelőzése és a hatékony munkavédelem humánus szempontok miatt elsődleges feladat, mely egyben munkáltatói, munkavállalói és össztársadalmi közös érdek is.

A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentésével, kivizsgálásával és nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségeket a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) VI. fejezete, valamint az Mvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet előírásai tartalmazzák.

A vonatkozó ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készített „Munkabaleseti kisokos vállalkozóknak” témájú kiadványban adunk tájékoztatást.

Munkabaleseti kisokos vállalkozóknak
 

2022-11-24,
Kapcsolódó hírek
2022.11.21. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának gyászjelentése

Megrendülten, mély fájdalommal tudatjuk, hogy Haubert Gábor a munkavédelmi szakma kiválósága, életének 85. esztendejében 2022. október 28-án elhunyt.

Szakmai pályáját 1958-ban a Vegyiműveket Tervező Vállalatnál (VEGYITERV) kezdte, majd az Élelmiszeripari Tervező Intézetnél (ELITI) folytatta. Munkavédelemmel 1961-ben a Lakk és Festékipari Vállalatnál kezdett foglalkozni, majd az Oxigén és Dissous Gázgyár Vállalathoz került. A későbbiekben a Vegyipari Dolgozók Szakszervezeténél (VDSZ) munkavédelmi felügyelőként tevékenykedett, ahol a gáz- és olajipar, valamint a petrolkémiai ipar felügyelete tartozott hozzá. Itt tanulta meg tisztelni a veszélyeket és megismerni a biztonságtechnika mélyebb összefüggéseit. Majd 1973-tól mintegy tíz éven át szolgálta a munkavédelem ügyét a Szakszervezetek Országos Tanácsánál (SZOT) mint munkavédelmi felügyelő, ahol már több ágazat felügyelete, valamint a műszaki szabályozásban - jogszabályok, hazai és KGST szabványosítás - és az atomerőmű indító kormánybizottságában a munkavédelem szakmai képviselete volt a feladata. A váltás éve 1984., amikortól kezdve az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézetnél (OMTKI), későbbi nevén Munkavédelmi Kutatási Közalapítványnál dolgozott. Kutatás-fejlesztés témái az OMMF megbízások - pl. EU jogharmonizációs témák -, valamint az OMMF pályázatok, elsősorban a kockázatértékelés és -kezelés témájában. A PHARE pályázat keretében egyik irányítóként részt vett a munkahelyi balesetbiztosítás kockázatarányos modelljének kialakítási munkáiban. Szakmai szolgáltatás keretében több tucat nagyvállalat, ill. üzem kockázatértékelésében vett részt, számos szakmai cikk, könyv szerzője. Az Országos Munkavédelmi Bizottság munkájában évtizedeken keresztül, 2008-ig vett részt a munkavállalói oldal tagjaként.

Távozásával pótolhatatlan veszteség érte a munkavédelmi szakmát. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Búcsúztatójára 2022. november 25-én 11 órakor kerül sor a Pünkösdfürdői mólón.
 

2022-11-21,
Kapcsolódó hírek
2022.11.17. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- munkaeszközök biztonságáról.

A legtöbb munkahelyen, a termelő üzemekben a munkavállalók a munkavégzéshez munkaeszközöket használnak. A szabálytalanul kialakított, nem rendeltetésszerűen használt munkaeszközök balesetek, akár súlyos munkabalesetek forrásai is lehetnek. A gyártók, a munkáltatók és a munkavállalók együttes, felelőssége, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelően állítsák elő, illetve használják a munkaeszközöket biztosítva ezzel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést. A gépek és munkaeszközök kialakítására vonatkozó biztonsági követelmények és a használatra vonatkozó előírások betartása, továbbá az ellenőrző felülvizsgálatok elvégzése elengedhetetlenek a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében.

A munkaeszközök biztonságára vonatkozó ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készített kiadványban adunk tájékoztatást.

Munkaeszközök biztonsága
  

2022-11-17,
Kapcsolódó hírek
2022.11.15. - A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
Álláspályázat!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály munkavédelmi szakügyintéző munkakör betöltésére munkatársat keres.

Az álláspályázat megtekinthető ITT.
 

 

2022-11-15,
Kapcsolódó hírek
2022.11.14. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- villamos biztonsági ismeretekről.

 
Ma már alig van olyan munkavállaló, aki a munkahelyén ne találkozna villamos berendezéssel. Az áramütéses munkabalesetek oka legtöbbször a szakértelem hiánya, jogosulatlan szerelés, a megfelelő oktatás hiánya, a villamos berendezések nem megfelelő műszaki állapota, az előírás szerinti ellenőrzések elmaradása vagy a szabálytalan munkavégzés. Az egyik leggyakoribb munkavédelmi hatósági intézkedések közé sorolhatók a létesítmények, munkaeszközök érintésvédelmével kapcsolatos intézkedések.

A villamos biztonsági ismeretekről a  GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készített kiadványban adunk tájékoztatást.

Villamos biztonsági ismeretek - letöltés.
 

2022-11-14,
Kapcsolódó hírek
2022.11.11. - A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt tájékoztatása
- „A legpengébb jelölt” munkajogi interaktív játékfilm megjelenéséről.

A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt kommunikációs kampánya keretében interaktív munkajogi filmsorozat indult a Facebook „Legyen oké a munka” oldalon. Az alapismereteket közvetítő filmek a munkaügyi tájékozottság és tudatosság fejlesztése érdekében készültek.

A legpengébb jelölt” című filmben a játékos humoros formában ismerkedhet meg a foglalkoztatás munkajogi szabályaival egy munkahelyi felvételi beszélgetésen. A szituációban színészi játékkal a „Főnök” jogszerű és jogszerűtlen foglalkoztatási feltételeket ismertet, melyről a játékos dönthet és választhat, hogy elfogadja vagy nem fogadja el ezeket. A munkaviszony létesítéssel, munkaszerződés megkötésével és bejelentéssel, a munkaidővel és pihenőidővel, a munka díjazásával kapcsolatos helyes munkajogi szabályokat a feliratban ismertetjük.

A filmet munkavállalás előtt állóknak, munkavállalóknak és munkáltatóknak egyaránt ajánljuk megtekintésre, emellett minden érdeklődő a filmen keresztül a foglalkoztatási szabályokról hasznos ismereteket szerezhet.  

Az interaktív játékfilm az alábbi linken érhető el:
https://kampany.munka.hu/kampany/legpengebbjelolt/

A projektről bővebben tájékozódhat a  https://mvff.munka.hu/ honlapon a GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 aloldalon, valamint a Kampány menüpontban a https://kampany.munka.hu/kampany/ elérhetőségen.
 

2022-11-11,
Kapcsolódó hírek
2022.11.11. - A TIM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- munkaügyi alapismeretekről a munkavállalók számára
- gyakran ismételt kérdésekről-válaszokról a munkavállalók számára
- munkaügyi alapismeretekről a munkáltatók számára
- gyakran ismételt kérdésekről-válaszokról a munkáltatók számára


A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében megjelent szakmai anyagok a munkaügyi tájékozottság és tudatosság fejlesztése érdekében.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hosszú évekre visszamenő ellenőrzési és tájékoztatási tapasztalatai alapján készített útmutatóval és gyakran ismételt kérdésekkel-válaszokkal segítséget nyújtunk a jogszabályok helyes alkalmazásához és a jogérvényesítéshez.

Az útmutatókban témaspecifikusan, könnyen kereshető módon érhetők el a munkaügyi szabályok a munkaviszony létesítésétől - a jogokon és kötelezettségeken, magatartási szabályokon keresztül - a munkaviszony megszüntetéséig bezárólag.

A munkavállalók számára készült útmutató közérthető módon megfogalmazva lehetővé teszi a legalapvetőbb munkajogi szabályok elsajátítását a témák nyújtotta keretek között. A szabályok könnyebb értelmezhetőségét elősegíti a gyakorlati példák bemutatása. A rendezett jogviszonyra és a szabályszerű foglalkoztatásra vonatkozó ismeretek elengedhetetlenek a munkavállalói kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a  jog- és érdeksérelmek felismeréséhez.  

A gyakran ismételt kérdések-válaszok munkavállalói oldalról megközelítve kitérnek a munkaszerződés, bejelentés, munkaidő-beosztás, pihenőidő, díjazás, munkaviszony megszüntetés, fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályokra.  

A munkáltatók számára készült útmutató alkalmas a munkaügyi munkáltatói alapismeretek online eszköztárának kialakításához a munkáltatói belső ellenőrzések fejlesztése érdekében. A munkáltató felelőssége a munkajogi szabályok betartása és betartatása, valamint biztosítani annak lehetőségét, hogy a munkavállaló a jogszabályban biztosított jogait gyakorolhassa. Alapos munkaügyi felkészültséggel és rendeltetésszerű joggyakorlással biztosítható a munkajogi szabályoknak megfelelő szervezetszerű működés, a jogsértések és azok hátrányos következményeinek megelőzése.  

A gyakran ismételt kérdések-válaszok munkáltatói oldalról megközelítve a munkáltatói kötelezettségeket ismerteti több témakört érintően, jogszerű és szabálytalan eseteket is bemutatva.

Foglalkoztatással kapcsolatos további tájékoztatás és felvilágosítás a https://mvff.munka.hu/ honlap TÁJÉKOZTATÁS-FELVILÁGOSÍTÁS menüpontjában fórumszerűen működtetett, munkaügyi kérdés-felelet formában megjelenített tájékoztató felületen kérhető. 
 

2022-11-11,
Kapcsolódó hírek
2022.11.09. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztály tájékoztatása
- az EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Egészséges Munkahelyek „Legyen könnyebb a teher” Kampány zárókonferenciáról.

2022. október 24. Európai Uniós Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) Nemzeti Fókuszpont Egészséges Munkahelyek „Legyen könnyebb a teher” Kampány zárókonferencia

Az Egészséges Munkahelyek „Legyen könnyebb a teher” kampány keretében Budapesten 150 fő részvételével konferenciát tartottunk hibrid formában, amelyet Nesztinger Péter a Technológiai és Ipari Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztály főosztályvezetője nyitott meg. Főosztályvezető úr nyitóbeszédében kiemelte, hogy az egészséges, megelőzés-tudatos szemlélettel rendelkező és képzett munkaerő szükséges az értékteremtő munkához, ez lehet az erős, ellenállóképes, aktuális kihívásokra reagáló gazdaság és társadalom alapja, továbbá hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos, hogy a munkahelyeken a munkaadók tegyenek meg mindent a munkavállalók életének és testi épségének védelméért, biztonságáért.

A mozgásszervi betegségek a leggyakoribb, munkával összefüggő egészségi problémát jelentik Európában.  A hatodik európai munkakörülmény-felmérés adatai alapján ötből mintegy három európai munkavállaló számolt be váz- és izomrendszeri panaszokról. A kihívásra adott válaszul az Európai Munkavédelmi Ügynökség a kampány során felhívta a figyelmet a foglalkozással összefüggő mozgásszervi betegségek keletkezésének kiváltó okaira és kezelésük szükségességére, valamint elősegítette a kockázat-megelőzési kultúra kialakulását.

A rendezvény programja

A kampányzáró konferenciának külön aktualitást adott, hogy Európában minden év októberében, az Európai Munkavédelmi Héten felhívják a figyelmet a munkahelyi balesetek és a foglalkozással kapcsolatos megbetegedések megelőzésére, így a kampányzáró is ezen a héten került megrendezésre.

A konferencián előadások keretében bemutatásra került a távmunka különböző szemszögekből, kitérve a váz-izomrendszeri megbetegedések kialakulására és megelőzésének lehetőségére, a pandémia mentális hatásaira, valamint a kampány előzetes eredményeire.

Előadók voltak:

  • A munkavédelem aktualitásai – Nesztinger Péter, főosztályvezető, TIM Munkavédelmi irányítás Főosztály
  • Munkavédelem a távmunkában – Mandrik István, munkavédelmi  szakértő, Országos Munkavédelmi Bizottság munkáltatói oldal ügyvivője
  • A távmunka munkaegészségügyi kockázatai – Dr. Kudász Ferenc foglalkozás-egészségügyi szakorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ
  • Mentális egészségünk a pandémia alatt és után – Juhász Ágnes PhD, pszichológus, egyetemi adjunktus
  • A SLIC WG EMEX – EU-OSHA közös kampánya, a váz-izomrendszeri betegségek megelőzésére irányuló felmérésének előzetes eredményei  hazai és nemzetközi szinten – Kissné Pálmai Nóra, EU-OSHA Nemzeti  Fókuszpont vezető
  • EU-OSHA Egészséges Munkahelyek „Legyen könnyebb a teher” Kampány előzetes eredményei – Lorenzo Munar, EU-OSHA  projektvezető

Kissné Pálmai Nóra fókuszpontvezető értékelő beszédében kiemelte a kampány magyarországi eredményeit.  A kampány céljaihoz hozzásegítettünk: a témával kapcsolatos információk terjesztése megtörtént, ösztönöztük a probléma kezelésének integrált megközelítését, és gyakorlati eszközöket és megoldásokat kínáltunk, amelyek segíthetnek a munkahelyi szinten. Valós eredményeket csak hosszú távon láthatunk, de bízunk benne, hogy bizonyos szinten hozzájárultunk a munkavállalók egészségi állapotában javulásában.

Néhány kép a konferenciáról:

2022-11-09,
Kapcsolódó hírek
2022.11.09. - A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt tájékoztatása
- „Jogtudatos kismamák” munkajogi interaktív játékfilm megjelenéséről.

A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt kommunikációs kampánya keretében interaktív munkajogi filmsorozat indult a Facebook „Legyen oké a munka” oldalon.

Az alapismereteket közvetítő filmek a munkaügyi tájékozottság és tudatosság fejlesztése érdekében készültek.

A sorozat új résszel bővült, a  „Jogtudatos kismamák” című filmben a védett munkavállalók jogszerű foglalkoztatása kerül előtérbe, melynek jogi feltételeit a munkajogi szabályozás számos előírása biztosítja.

A szituációban a játékos egy kismama szerepében kvízműsorban tesztelheti tudását és humoros formában ismerkedhet meg a várandós és gyermekes munkavállalókra vonatkozó munkajogi szabályokkal. A kvízműsor házigazdájának a munkarendre, pihenőidőre, felmondásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban feltett kérdéseire kell a helyes választ megjelölni és a film végére a jogszabályi előírásokkal bővülnek a felhasználó ismeretei.  

A filmet nem csak kismamáknak ajánljuk megtekintésre. Minden érdeklődő a filmen keresztül szórakoztató módon hasznos ismereteket szerezhet a munkajogokról.  

Az interaktív játékfilm az alábbi linken érhető el:
https://kampany.munka.hu/kampany/jogtudatoskismamak/

A sorozat első filmje „A legpengébb jelölt” az alábbi linken érhető el:
https://kampany.munka.hu/kampany/legpengebbjelolt/

A projektről bővebben tájékozódhat a  https://mvff.munka.hu/ honlapon a GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 aloldalon, valamint a Kampány menüpontban a https://kampany.munka.hu/kampany/ elérhetőségen.
 

 

2022-11-09,
Kapcsolódó hírek
2022.11.08. - A TIM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok témájú kiadvány megjelenéséről.

 

A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében megjelent „A várandós, a kisgyermekes nők és a gyermekét egyedül nevelő munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályok” kiadványban adunk tájékoztatást a munkáltatók kötelezettségeiről, tilalmakról és korlátozásokról, valamint a védett munkavállalók jogosultságairól.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásainak megfelelő foglalkoztatási feltételekkel biztosított a munkavállalók munkajogi védelme.
 

2022-11-08,
Kapcsolódó hírek
2022.11.08. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- álláspályázat munkavédelmi referens munkakör betöltésére.

A Technológiai és Ipari Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya munkatársat keres.

Az álláspályázat megtekinthető ITT.
 

 

2022-11-08,
Kapcsolódó hírek
2022.11.04. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a távmunka végzésének munkavédelmi kérdéseiről.

A napjainkban egyre inkább terjedő távmunka, mint atipikus foglalkoztatási forma elsősorban a munkavégzés helyében és a munkavégzés eszközében, valamint az eredmény továbbításának módjában térhet el a hagyományos munkaviszonytól. A távmunka speciális munkavédelmi vonatkozásai alaposan szabályozottá váltak, mely munkavédelmi előírásokról a  GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készített kiadványban adunk tájékoztatást:

A távmunka végzésének munkavédelmi kérdései
 

2022-11-04,
Kapcsolódó hírek
2022.11.04. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a képernyős munkahelyen dolgozók egészségének védelme témájú kiadvány megjelenéséről.

A képernyő előtti munkavégzés során a képernyős eszközök használatának számos egészségi és biztonsági hatásai érzékelhetők, tapasztalhatók a mindennapokban. A látásromlás, a pszichés megterhelés, a fizikai állapotromlás és a mozgásszervi panaszok megelőzhetők, illetve csökkenthetők a képernyős munkahelyek megfelelő egészségi és biztonsági szintjét célzó minimális követelmények teljesítésével.

A speciális előírásokat a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet tartalmazza.

A részletes munkavédelmi előírásokról a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készített kiadványban adunk tájékoztatást:

A képernyős munkahelyen dolgozók egészségének védelme
 

2022-11-04,
Kapcsolódó hírek
2022.10.20. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a munkahelyi kockázatértékelési feladatokról a COVID-19 járvánnyal összefüggésben.

Az aktuális járványügyi adatok szerint hazánkban a COVID-19 járvány jelenleg mérsékelten zajlik, melyre vonatkozó helyzetértékelés és további információk a https://koronavirus.gov.hu/ oldalon érhetők el.

A munkavédelem a kockázatértékeléssel és a kockázatkezelési intézkedések összehangolt tervezésével, az egyéni és közösségi megelőző intézkedések időben történő meghozatalával, és azok fegyelmezett végrehajtásával elősegíti a munkahelyi fertőzések megelőzését és a járvány terjedésének lassítását is.

Az általános munkakörülményekhez hasonlóan a COVID-19-cel kapcsolatos munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések kiindulópontját is a tevékenységben és a munkakörnyezetben rejlő egészségkárosító veszélyek, illetve kockázatok azonosítása és értékelése jelenti.

Az egészségvédelmi és biztonsági feladatok teljesítése munkáltatói feladat, melyet összehangoltan a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok és a munkavédelmi szakemberek, valamint a munkavállalók és képviselőik bevonásával kell elvégezni.   

A  GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készített szórólapban erre vonatkozóan adunk információkat, emellett javasoljuk a https://mvff.munka.hu/ honlap COVID-19 menüpontjában elérhető szakmai anyagok megtekintését is.

Munkahelyi kockázatértékelési feladatok a COVID-19 járvánnyal összefüggésben - letöltés.
 

2022-10-20,
Kapcsolódó hírek
2022.10.14. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának aktualizált tájékoztatója
- az építőgép-kezelő jogosítványok érvényességéről.

Az építőgép-kezelői jogosítványok érvényességével kapcsolatban korábban megjelent tájékoztató ismételt aktualizálása vált indokolttá jogszabályváltozások miatt.
(Az építőgép-kezelő jogosultságokkal összefüggő korábbi tájékoztatók is megtalálhatók az Emelőgép/építőgép-kezelők menüpontban.)

A tájékoztató letöltése.
 

2022-10-14,
Kapcsolódó hírek
2022.10.12. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása kiadványok megjelenéséről
- A must erjedési veszélyeiről
- A méh- és darázscsípés veszélyeiről
- A biztonságos munkavégzésről a mezőgazdaságban

 

GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projektben készített szakmai anyagok a munkavédelmi veszélyhelyzetek megelőzése érdekében.

A szüreti időszak végén is fokozottan kell figyelni a mustgáz veszélyeire. Felhívjuk a figyelmet ismételten a must erjedési veszélyeivel kapcsolatos biztonsági és egészségvédelmi előírások betartására a dolgozók védelme érdekében. A megelőző intézkedések megtétele rendkívül fontos valamennyi borkészítéssel foglalkozó munkáltató, önfoglalkoztató és magángazdálkodó számára.

A rovarcsípések közül a méhek és darazsak csípései a legveszélyesebbek hazánkban. A méh- és darázs csípések az időjárás és a rovarok biológiai sajátosságai alapján az őszi időszakban is előfordulhatnak. A csípés esetén szükséges teendőkről, valamint a megelőzés érdekében szükséges intézkedésekről, javaslatokról adunk tájékoztatást a kiadványban.

biztonságos munkavégzés a mezőgazdaságban ágazati útmutatóval segítséget nyújtunk a munkáltatóknak, a munkavédelmi és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknak a munkavédelmi feladataik ellátásában. Az útmutató a munkavédelmi célkitűzésektől kezdődően ismerteti - többek között - az agrárágazatban a biztonságos munkavégzés veszélyeit, feltételeit, a munkahelyek kialakításának követelményeit, a munkáltató bejelentési kötelezettségéig bezárólag. Szemléltetésül a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során készített fényképek szolgálnak. Az esetleírások megtörtént halálos munkabaleseteket mutatnak be.
 

2022-10-12,
Kapcsolódó hírek
2022.09.23. - A TIM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának jelentése
- a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 2022. I. félévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 

2022-09-23,
Kapcsolódó hírek
2022.09.21. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- A Biztonság Hete tematikus programhétről.

Szeptember 19-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tartott megnyitóval vette kezdetét az idei Biztonság Hete programsorozat.

A programhét évente kerül megrendezésre, kapcsolódva a szeptember 20-i biztosítási világnaphoz, valamint a 21-i nemzetközi EDWARD Day-hez (European Day Without A Road Death – Európai Nap Közúti Áldozat Nélkül).

A Biztonság Hete rendezvénysorozatot az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) és a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) a fővárosban és minden megyében megszervezi a 9-14 éves korosztály tagjai számára. Így évente több tízezer kisdiák találkozhat a széleskörű együttműködés szereplőivel.

A programhoz kapcsolódott több mint húsz együttműködő szervezettel együtt – a TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztálya, a területi munkavédelmi hatóságok bevonásával – a tevékenységük bemutatásával kívánják erősíteni a gyermekek biztonságtudatosságát, ami az egyik legjobb eszköz a munkabalesetek számának csökkentésére is.

A budapesti nyitórendezvényen a TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztálya vett részt, a GINOP 5.3.7. projekt munkatársainak közreműködésével. Frissen nyomtatott – elsősorban a diákok számára készített – munkavédelmi tárgyú projekt- kiadványokkal és az előző évekből már ismert, a gyermekek által kedvelt, interaktív játékokkal várták az érdeklődőket.

Az egész héten zajló megyei rendezvényeken a területi munkavédelmi hatóságok munkatársai állnak a látogatók rendelkezésre a munkavédelemmel kapcsolatos kérdéseik megválaszolására, és a gyermekeknek szóló kiadványokkal, játékokkal.

A záró rendezvényt Zsámbékon tarják, ahol a Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya fogja képviselni a munkavédelmi szakterületet.

A programhét leírása a MABISZ honlapján megtalálható: https://mabisz.hu/biztonsaghete/

A korábbi eseményekről készült videók és az idei beharangozó film elérhetőek itt: https://www.youtube.com/c/Biztons%C3%A1gHete/featured

A Biztonság Hete YouTube csatornáján elérhető a „Legyen oké a munka!” munkavédelmi kampányfilm is.

Képek a hétfői nyitórendezvényről:


 

2022-09-21,
Kapcsolódó hírek
2022.09.01. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2022. I. félévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 

2022-09-01,
Kapcsolódó hírek
2022.08.19. - A TIM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról
2022. I. félév.

Munkabaleseti statisztika 2022. I. félév. - A tájékoztató a 2022. augusztus 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza. Korábbi adatok a Munkabalesetek / Munkabaleseti statisztika menüpontban.
 
2022-08-19,
Kapcsolódó hírekArchívum

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Technológiai és Ipari Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.03.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Technológiai és Ipari Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.