Nyelv választás: Magyar | EnglishFőoldalra | Honlaptérkép
Keresés:

Kapcsolat, szervezet


Általános információk


Kapcsolódó szervezetek


142...par

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 2011. évi CVIII.. törvény a közbeszerzésekről
 • 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről
 • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról
 • 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
 • 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
 • 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól
 • 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról

Munkaügyi tárgyú jogszabályok

  Munkavédelmi tárgyú jogszabályok témakörönként

     Innovációs és Technológiai Minisztérium
  Munkavédelem
  Foglalkoztatás-felügyelet
  Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.

  E-mail:
  munkavedelmi-foo@itm.gov.hu
  foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu