Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Kutató

 25loggo50shvissza

 


 

Munkavédelmi kutatás, műszaki fejlesztés

 

A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogelődét, az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézetet 1954-ben alapították. Eredeti célja a munkabiztonság, elsősorban a baleset-elhárítás érdekében végzett kutatás-fejlesztés volt. Ennek érdekében, az ipar akkori helyzetének megfelelően, az elektromos balesetek elleni védelem, a nehéz fizikai munka megkönnyítése, a forgó-mozgó gépelemek okozta balesetek megelőzése, a leesés elleni védelem terén fejtette ki fő tevékenységét.

A későbbi években egyre inkább előtérbe került a munkahelyi környezet fizikai és kémiai ártalmai elleni védelem műszaki eszközeinek kutatása-fejlesztése.

Emellett a fenti munkakörnyezeti ártalmak felmérése is a kutatóintézet feladatai közé tartozott, az egész országra és valamennyi iparágra kiterjedően.

A kutatóintézet feladatai közé tartozott a munkavédelmi információk gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és terjesztése. E munka eredményeként számos kiadvány, könyv, folyóirat, információs adatlap, tájékoztató látott napvilágot; a kutatóintézet az ILO/CIS nemzeti központja lett.

Az 1995. év jelentős szervezeti változást hozott az intézet életében. A Magyar Köztársaság Kormányának döntése alapján Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány névvel független non-profit szervezetté alakult.

Fő feladata immár a munkakörnyezeti (és makrokörnyezeti) ártalmak azonosítása, vizsgálata, felmérése, az ehhez, valamint a megelőzéshez szükséges módszerek fejlesztése, valamint a munkavédelmi információ gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és terjesztése.

Új tevékenységként mindezt kiegészítette - részben az előzőekhez kapcsolódva -a munkahelyi kockázatelemzés, gépek, berendezések, teljes technológiák biztonsági analízise.

2007-ben kormányzati döntés született a Közalapítvány megszüntetéséről.

 

Forrás: a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány archivált honlapja

 

 

 

 


Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Technológiai és Ipari Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.03.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.