Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Az OMMF közérdekű adatai

KÖZADATTÁR.

Az elektronikus információszabadság törvény előírása értelmében az informatikáért felelős miniszter létrehozza és működteti a közérdekű adatok jegyzékét és az egységes közadatkeresőt. A közadattár használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz .


AZ OMMF KÖZÉRDEKŰ ADATAI.

Tevékenységre. működésre vonatkozó adatok

- Az OMMF és a megyei felügyelőségek feladatai

- Az OMMF nyilvántartásai

= Egyéni védőeszközök

- Az OMMF jelentései, tájékoztatói

= Tájékoztató jelentések a Kormány részére a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről

= Tájékoztató a munkabalesetek számáról

= Tájékoztató a területi felügyelőségek tevékenységéről (hirdetmények)

- Pályázatok

= A munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt pályázatból támogatást nyert pályázók

3. Gazdálkodási adatok

- Az „üvegzseb" törvény által előírt adatok

4. A foglalkoztatás során alkalmazandó legfontosabb jogszabályok és előírások

- Munkavédelem
 


Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.