Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2020.10.01. - Kihívások és feladatok a munkavédelemben - A harmadik évezred harmadik évtizedének küszöbén
- a munkavédelmi főosztály EU-OSHA Nemzeti Fókuszpontja 2020. szeptember 24-én online+streaming konferenciát tartott.

A konferenciát Bodó Sándor államtitkár úr nyitotta meg. Kitért arra, hogy modern világunk kihívásai új elemmel „gazdagodtak". A világjárvány idején be kellett tartani az eddigi szabályokat, de újakat is alkalmaznunk kell annak érdekében, hogy legalább annyi munkahelyet tudjunk megtartani, annyi munkahely keletkezzen, amennyit a vírus tönkretett. A kormány a munkahelyvédelmi, kutatás-fejlesztési és munkahelyteremtő programjainak eredményeképpen 270 ezer ember illetve család kapott segítséget. A világjárvány rámutatott arra, milyen fontos a munkavállaló egészsége, testi épsége.

Az építőipari termelés volumene az elmúlt években erőteljes (20-30%-os) növekedést mutatott, 2020-ban viszont 7-10%-os csökkenés várható. Koji László, az Építőipari Vállalkozások Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke előadásában elmondta, hogy az építőipar egyik súlyponti problémája a hatékonyság kérdése pl. olyan beruházásokra lenne szükség, amelyek az élőmunkát kímélik. Továbbra sincs érdemleges változás a munkavédelmi kérdéseket illetően, ezen a területen több figyelem és összefogás lenne szükséges. Hangsúlyos igény fogalmazódik meg a felnőttképzéssel, továbbképzéssel kapcsolatban is. Ugyanakkor nagyok a várakozások: a rozsdaövezeti 5%-os lakásépítési ÁFÁ-t, a kormány komplex lakásgazdálkodási programját, az építésgazdasági stratégia elfogadását illetően valamint a járvány okozta kivárások megszűnése miatt. Továbbra is kihívás az építőiparban a súlyos balesetek megelőzése, előfordulásuk csökkentése. A járvány miatti megbetegedések kockázata miatt fokozott intézkedésekre is szükség van pl. a munkavállalók közlekedésével, az együtt dolgozó csoportok átszervezésével kapcsolatosan. A járvánnyal összefüggésben az ÉVOSZ ajánlást jelentetett meg az építési vállalkozások részére a koronavírus okozta járvány egészségügyi és üzleti kockázatainak mérséklésére.

A konferencia szünetében Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjának (MÁESZ) kisfilmjét tekinthették meg az érdeklődők.

A MÁESZ hazánk legnagyobb humanitárius formában működő egészségvédelmi programja, amely a lakosság számára ingyenesen biztosítja a szűrővizsgálatok elvégzését a legmodernebb eszközökkel, szem előtt tartva a megelőzés fontosságát. A Program 76 szakmai szervezet összefogásával, 40 féle átfogó szűrővizsgálattal, anonim módon, ingyenesen, Európai Uniós irányelvek alapján, az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) által koordinált szív és érrendszeri betegségek megelőzésének és gyógyításának Nemzeti Programjával konszenzusos együttműködésével valósul meg. A Szakmai és Koordinációs Bizottság tagjaként Az ITM Munkavédelmi Főosztálya és a főosztály által működtetett EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont aktívan részt vesz a MÁÉSZ célkitűzéseinek végrehajtásában.

Korábbi konferenciáinkon sok szó esett az új kockázatok megjelenéséről és a munkavédelem szerepéről a technika fejlődésével kapcsolatban. A munkabaleseti adatokat tekintve azonban nem szabad elfeledkeznünk a már jól ismert veszélyek elleni védekezésről, ugyanis azt láthatjuk, hogy a halálos munkabalesetek túlnyomó részét ezek a veszélyforrások okozzák - hangsúlyozta Nesztinger Péter munkavédelmi főosztályvezető.

Bemutatta, hogy a hatósági ellenőrzések mellett milyen eszközökkel szeretnék a munkabalesetek számát csökkenteni. A tavalyelőtt zárult mezőgazdasági kampány rendkívül eredményes volt, tartósan sikerült csökkenteni az ágazatban bekövetkezett munkabalesetek, sőt a halálos munkabalesetek számát is.

Azonban az építőiparban a kommunikációra épülő erőfeszítések eddig nem hozták meg a várt eredményt, pedig több szervezettől is kaptak segítséget, pl. MÁESZ, ÉVOSZ. Az építőipari vállalkozásoknak készített 40 oldalas szakmai kiadvány, érdekképviseletekkel történő egyeztetés, angol nyelven is megjelenő munkavédelmi útmutató, nyomtatott sajtó és elektronikus megjelenés, telefonos és személyes tanácsadás vagy a honlapon közzétett esettanulmányok ellenére nem csökkent a halálos munkabalesetek száma az építőiparban. Pedig a baleseti események nem különlegesek, sajnos jól ismert okokból történtek pl. magasból történő leesés, bontás közben összeomlás, áramütés, földbeomlás.

Az építőipari kampány jelenlegi szakaszában országos célvizsgálat keretében zajlanak a munkavédelmi ellenőrzések. Sok szabálytalanságnak bírság következménye is van, de szerencsésebb volna, ha a munkáltatók nem a bírság vagy egy baleset kapcsán szembesülnének csak a mulasztásuk következményeivel, hanem gondot fordítanának a megelőzésre, hiszen a szabályok betartásával megelőzhetők lennének a tragédiák, emelte ki a főosztályvezető.

A vírushelyzetből eredő aktualitás jegyében egy multinacionális vállalat, a Henkel Magyarország megelőzési intézkedéseit mutatta be Gregor Dávid munkavédelmi vezető „Együtt a koronavírus ellen" címmel.
Az előadásban rávilágított arra, hogy a koronavírus járvány során a munkavédelem a munkahelyen kívülről érkező új kockázattal találkozott, amely a munkavállalókra veszélyt jelenthet. Ezért a kockázatok kezelése során az előrelátó felkészülés, a pandémiás tervek, munkacsoportok létrehozása, az utazások korlátozása, a látogatói szabályok szigorítása jelentették az első lépéseket. Nyílt, széleskörű és folyamatos kommunikáció és tájékoztatás mellett a prevenciós intézkedések (távolságtartás, higiéné) és a tudatos viselkedés segítették a védekezést. Ahol arra lehetőség volt, az otthoni munkavégzést helyezték előtérbe, ehhez az IT feltételek biztosítva voltak. Az ajánlott védőeszközöket minden munkavállaló számára beszerezték, az üzembe érkező áruszállítók gyáron belüli közlekedését korlátozták.
Megnövelték a céges buszjáratok számát a megfelelő védő távolság biztosítása érdekében, a buszokat rendszeresen fertőtlenítették.
A műszakváltásokat és öltöző helyiségek használatát átszervezték a kontaktusok számának csökkentése érdekében. A felületek fertőtlenítését rendszeresen elvégezték. A fizikai lehatároláson, az 1,5m védőtávolság betartásán, vagy egyéni védőeszköz alkalmazásán, a figyelemfelhívó jelölések alkalmazásán, az egyirányú közlekedés bevezetésén túl a személyes találkozással járó megbeszéléseket és egyeztetéseket, az irodai megbeszéléseket minimalizálták, a látogatók és az alvállalkozók fogadását szigorúan szabályozták. Ingyen biztosítják a munkatársaknak az influenza elleni védőoltást.
Az információkat és tapasztalatokat megosztották a cégcsoport nemzetközi munkacsoportjai között.
Továbbra is kiemelten fontosnak tartják a megelőzést, és a közösségi szerepvállalást.

A konferencia előadói:

Bodó Sándor államtitkár ITM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság

 
 

Koji László ÉVOSZ elnök

 

Nesztinger Péter ITM Munkavédelmi Főosztály főosztályvezető

 

Gregor Dávid Henkel Magyarország munkavédelmi vezető

 

Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont vezető
 

2020-10-01,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.