Innovációs és Technológiai Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Információk

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A POSTING SZABÁLYAINAK 2020. JÚLIUS 30-I VÁLTOZÁSAIRÓL

letöltés

 
MAGYARORSZÁGRA IRÁNYULÓ KIKÜLDETÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ MINIMUMSZABÁLYOK

letöltés

 
A FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ 115/2021. (III. 10.) KORM. RENDELET 27. §-A SZERINTI NYILATKOZATTÉTELI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI ADATTARTALOM 

letöltés


ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI ISMERETEK KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓ MAGYARORSZÁGI MUNKAVÉGZÉSE ESETÉRE

letöltés

 
ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZATBAN TEVÉKENYKEDŐK RÉSZÉRE

letöltés

 
ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATBAN TEVÉKENYKEDŐK RÉSZÉRE

letöltés

 
AMIT A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGÁRÓL TUDNI KELL

letöltés

 
A KIKÜLDETÉSHEZ (POSTING) KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.403643

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. tv.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=233874.416059

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=248012.421533

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19510.416634

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.416663

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet
ttp://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=247298.419632

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173050.421492

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76310.403627

Mt. szabályok veszélyhelyzet idején

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

 
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK

http://www.mkir.gov.hu/

Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés
 
Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződés
 
Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés
 

HIVATALOK ELÉRHETŐSÉGEI

Foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi hatóság
https://mvff.munka.hu/

Munkavédelmi Információs Szolgálat
https://mvff.munka.hu/index.html?akt_menu=308

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
http://nav.gov.hu/

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
ttp://www.neak.gov.hu/
 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (egyenlő bánásmód)
https://www.ajbh.hu/

 
TÁJÉKOZTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS MUNKAÜGYI JOGSZABÁLYOKKAL ÉS POSTINGGAL KAPCSOLATOSAN

https://mvff.munka.hu/index.html?akt_menu=499

 
PANASZTÉTELI ELJÁRÁSOK MENETE

Ha munkáltatóval szembeni panasszal kíván élni, azt a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál mint elsőfokú foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnál teheti meg.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségeit megtekintheti itt:

https://www.mvff.munka.hu/index.php?akt_menu=229

A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásra a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv rendelkezései irányadóak, melyet megtekinthet itt:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164339.376770

 
A KIKÜLDETÉSSEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB EU IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament És a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01996L0071-20200730

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/957 irányelve (2018. június 28.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve ( 2014. május 15. ) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról EGT-vonatkozású szöveg:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014L0067&qid=1596184008700


Kapcsolattartésért felelős személy


Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2022.09.30.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.