Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

A Munkavédelem Nemzeti Politikája

A munkavédelmi törvény értelmében állami feladat az egészség és a munkavégző képesség megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó nemzeti politika megalkotása, amelynek megvalósulását időszakonként felül kell vizsgálni. Ennek megfelelően készült el a Munkavédelem Nemzeti Politikája elnevezésű dokumentum, amelyben – összhangban az Európai Unió 2014-2020 közötti munkavédelmi stratégiájával – 22 pontban lettek meghatározva a munkavédelem hosszú távú fejlesztési irányai annak érdekében, hogy azok eredményei hozzájáruljanak a munkakörülmények fejlesztéséhez, valamint a munkavállalók munkavégző képességének megőrzéséhez, az egészség és a biztonság fenntartásához és az egészségben eltöltött életévek növeléséhez, ezáltal Magyarország versenyképességének erősítéséhez.

A Munkavédelem Nemzeti Politikáját a Kormány a 2016. október 5-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el, majd a 1581/2016. (X. 25.) Korm. határozatban rendelte el a jóváhagyott dokumentum közzétételét a Kormány honlapján.

A Munkavédelem Nemzeti Politikája 2016-2022 elnevezésű dokumentum itt érhető el.

The ’National Occupational Safety and Health Policy 2016-2022’ in English is available here.
 

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.09.30.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.