Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Kérdések - válaszok


Keresés:

1 / 9   »   »|
 • 2022.04.28 - Munkavédelmi képviselő jogosultsága
  Alábbi dologban szeretnék Önöktől állásfoglalást kérni. Adott egy külföldi tulajdonú cég Magyarországon. A napokban történt egy olyan eset, hogy targoncával emeltek le kamionról terhet és a targonca hátulja a levegőbe emelkedett (több okból is). Én, mint munkavédelmi megbízott le akartam állítani ezt a munkavégzést, de az ügyvezető nem engedte, illetve később kaptam az információt, hogy a cég Munkavédelmi vezetője (külföldi telephelyen van) állíthat le bármilyen tevékenységet. Mi ilyenkor a megfelelő eljárás? Ki a felelős, ha baleset történik?
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 2. § (2) bekezdése alapján a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét.
   
  Az Mvt. 54. § (7) bekezdésének b) és e) pontja alapján a munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek; a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani.
   
  Az Mvt. 72. § (1) bekezdése szerint „a munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról.”
   
  Az Mvt. 72. § (2) bekezdésének d) pontja szerint „a munkavédelmi képviselő véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét.” Az Mvt. 72. § (2) bekezdésének f) pontja szerint „a munkavédelmi képviselő indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat.”

  Az Mvt. 73. § (1) bekezdése szerint „a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a 72. § (2) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott kezdeményezésére a munkáltatónak az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának okáról 8 napon belül tájékoztatnia kell a munkavédelmi képviselőt (bizottságot).”
   
  A munkavédelmi képviselő a veszélyt jelentő rendellenességről tájékoztatja a munkáltatót, illetve a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezheti a biztonságos munkavégzés érdekében. Amennyiben a vélt munkavédelmi szabálytalanság továbbra is fennáll, a munkavédelmi képviselő bejelentést tehet szóban, írásban vagy személyesen (akár névtelenül) a hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz.
   
  A területileg illetékes Fővárosi/megyei Kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóságok elérhetőségei megtalálhatók a https://mvff.munka.hu/ honlap „Elérhetőségek” – „Munkavédelmi hatóságok” menüpontjában.
 • 2022.03.14. - Munkavédelmi képviselő képzése
  Érdeklődnék, hogy munkavédelmi képviselők kötelező oktatásait kik végezhetik? A munkáltató munkavédelmi szakembere vagy csak akkreditált intézmény, szervezet?
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján a munkáltatónak kell biztosítania a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.

  A munkavédelmi képviselők képzése és továbbképzése az Mvt. 75. § (2) bekezdése szerint 2020. január 1-jétől szakmai képzés keretében történhet. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a szakmai képzés kizárólag engedély birtokában, illetőleg az Fktv. 30. § (2) bekezdése alapján - az átmeneti időszakban - a 2019. december 31-én engedéllyel rendelkező intézmény által, az Fktv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerint valósítható meg.
 • 2022.03.10. - Munkavédelmi képviselő munkaidő-kedvezménye
  Az a kérdésem, hogy a munkavédelmi képviselőt a 1993. XCIII. tv. 75. § (1) a) pontjában meghatározott, legalább 10 %-os munkaidő kedvezmény milyen időtartamra illeti meg? Egy hónapra vagy más időtartam alatt kell biztosítani a számára?
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint „a munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen a feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka.”
   
  A munkavédelmi képviselőt általános jelleggel illeti meg a munkaidő-kedvezmény, amely biztosítja, hogy a munkavállaló ne a munkaidején kívül lássa el munkavédelmi képviselői tevékenységével kapcsolatos feladatait, hanem munkaidejében. A munkavállaló a munkavédelmi képviselői feladatainak elvégzésekor felmentést kap a munkaköréhez tartozó feladatok ellátása alól, legalább az Mvt.-ben meghatározott időtartam erejéig. Ez természetesen azt is magában foglalja, hogy a munkavédelmi képviselő az őt megválasztó munkavállalók érdekeinek képviseletében, a képviselői feladatai ellátásával tölti az így rendelkezésére álló időt.
   
  A munkavédelmi képviselő munkaidő-kedvezménye azt jelenti, hogy a munkavállaló akkor is részesül díjazásban, ha a tisztsége folytán nem munkát, hanem érdekképviseleti tevékenységet lát el. Amennyiben a munkavállaló a munkavédelmi képviselői feladatait - a havi munkaidejének legalább tíz százalékában - munkaidőn belül látja el és erre az időtartamra is kap bért, akkor a munkaidő-kedvezményét igénybe veszi.
 • 2022.03.07. - Munkavédelmi képviselő képzése
  Mit kell tennie a munkáltatónak, ha a megválasztott munkavédelmi képviselő a számára befizetett 8 órás ismétlő képzést az e-learning elvégzésére rendelkezésre álló egy naptári éven belül, többszöri felszólításra sem csinálja meg? Miként lehet pótolni, vagy másként orvosolni a hiányosságot?
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján a munkáltatónak kell biztosítania a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.

  Az Mvt. rendelkezése alapján a munkáltatónak a képzésben, a továbbképzésben való részvétel lehetőségét kell biztosítania, ugyanakkor az Mvt. nem írja elő a munkavédelmi képviselőnek a képzésen, továbbképzésen való kötelező részvételt, ez a munkavédelmi képviselő számára egy lehetőség. Azonban, ha a munkavédelmi képviselő nem végzi el a képzést, illetve a továbbképzést, nem fog rendelkezni a kellő ismeretekkel, nem lesz képes megfelelő szinten ellátni a feladatait, különösen azok érdekeinek védelmét, akik őt megválasztották. Ilyen esetben a munkavállalók, ha a bizalmuk meginog, – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályai szerint - visszahívhatják a megválasztott képviselőt.
1 / 9   »   »|

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.09.30.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.