Innovációs és Technológiai Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Kérdések - válaszok


Keresés:

|«   «   8 / 8  
 • 2017.08.08. - Munkavédelmi képviselők képzése
  A munkavédelmi képviselők munkavédelmi törvény által előírt képzését, illetve évenkénti továbbképzését ki, és milyen feltétel mellett végezheti?
  A munkavédelmi képviselői feladatok ellátása nem szakképesítéshez kötött tevékenység. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet nem tartalmaz ilyen képzettséget, és a munkavédelmi képviselők képzése, oktatása nem tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá sem. Erre való tekintettel a munkavédelmi képviselők oktatását a munkáltatónál munkavédelmi feladatokat ellátó, államilag elismert munkavédelmi szakmai végzettséggel rendelkező szakember is megtarthatja, de munkavédelmi szakmai képzést folytató egyéb szervezet is elvégezheti.
  Az oktatás megtörténtéről írásbeli igazolást kell kiállítani, mely tartalmazza az oktatást végző cég vagy személy megnevezését, az oktatás tárgyát, valamint az oktatás időpontját és időtartamát is.
 • 2017.08.08. - Egyéb kérdés
  Azoknak a munkavédelmi képviselőknek, akik semmit nem dolgoznak a munkavédelmi képviseletben, valamint a munkáltató által biztosított oktatásokon sem vesznek részt, lehet-e kezdeményezni visszahívásukat? Ha igen, milyen módon?
  A munkavédelmi képviselők visszahívásának rendjére, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
  A munkavédelmi képviselő visszahívásáról szavazást kell tartani, ha ezt a választásra jogosult munkavállalók legalább harminc százaléka írásban indítványozza. A szavazás érvényes, ha ezen a választásra jogosult munkavállalók több mint fele részt vett. A visszahíváshoz a leadott érvényes szavazatok több mint kétharmada szükséges. A visszahívással a munkavédelmi képviselő megbízatása megszűnik.
  Érvénytelen vagy eredménytelen szavazás esetén visszahívásra irányuló indítvány 1 éven belül ismételten nem tehető. Egyebekben az üzemi tanács tagjának visszahívására a megválasztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
|«   «   8 / 8  

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2022.09.30.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.