Nyelv választás: Magyar | EnglishFőoldalra | Honlaptérkép
Keresés:

Kapcsolat, szervezet


Általános információk


Kapcsolódó szervezetek


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § 17. és 17a. pontjai alapján az államigazgatási szervek - beleértve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek. A Törvény 108. §-a értelmében az államigazgatási szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A bejelentők a munkavédelmet érintően elektronikus úton tizenegy különböző bejelentést tehetnek meg:

 1. Munkabalesetek bejelentése
 2. Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentése
 3. A foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése
 4. Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése
 5. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése
 6. Egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentése
 7. Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentése
 8. Fokozott expozíció bejelentése
 9. Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló bejelentés
 10. Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése
 11. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése szerinti bejelentés

A fenti bejelentésekhez a kitöltési útmutatók rendelkezésre állnak, kérjük azok használatát a kitöltések során!

Az elektronikus ügyintézéshez szükséges technikai feltételek:

 • Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) futtatásához minimum 1.8.0 JAVA futtató környezet szükséges (INNEN letölthető).
 • A nyomtatványok használatához az ÁNYK minimum v2.76.0 verziójának telepítése szükséges (INNEN letölthető).

A fővárosi és megyei kormányhivataloknál az elektronikus ügyintézés az alábbi linkeken érhető el:

FIGYELEM!

 • A bejelentéseket mindig a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatalánál kell letölteni és oda kell beküldeni, azaz például munkabaleset esetén a baleset helyszíne szerint, egyéb esetekben a munkavégzés helyszíne szerinti hivatalokhoz.
 • A bejelentést mindig annak kell megtenni, akire a bejelentési kötelezettség terhet ró. Vannak esetek például, amikor a bejelentést a munkáltatónak kell megtenni, de van olyan eset is, amikor ez a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, vagy a kivitelező feladata. Az 1993. évi XCIII. törvény 68. §-a szerinti esetekben a munkavállaló is tehet bejelentést.
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, kivéve: az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány) esetén az elektronikus ügyintézés kötelező. Ennek alapján a gazdálkodó szervezetek a munkavédelmet érintő bejelentésüket kizárólag elektronikus úton tehetik meg.

Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatalához fordulhatnak, melyek elérhetősége megtalálható az alábbi linken.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadására

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedéseket vagy ezek elmulasztását, valamint a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának  elmulasztását sérelmező személy bejelentésének kivizsgálása okán történő személyes adatkezelésre
 Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelem
Foglalkoztatás-felügyelet
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.

E-mail:
munkavedelmi-foo@itm.gov.hu
foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu