Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Képzési követelmények

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 75. §-a alapján a munkavédelmi képviselőnek a megválasztását követő hat hónapon belül 16 óraszámú alapképzést kell elvégeznie. Az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie a munkavédelmi képviselőnek.

A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés megszervezése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint kontaktórás, távoktatás, illetve zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában valósulhat meg. Az alapképzés és továbbképzés ismeretanyagának minimum követelményeit a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter honlapján közzéteszi.

A munkavédelmi képviselő továbbképzésének megszervezésekor az óraszám a következőképpen határozható meg: a munkavédelmi képviselő az ötéves mandátumának ideje alatt azonos témakörű továbbképzést csak egyszer végezhet el. A témakörökön belül a legfontosabb témák kerültek átfogó jelleggel meghatározásra, ugyanakkor a felnőttképző a képzésen résztvevő munkavédelmi képviselők összetételét figyelembe véve témakör szerint súlyozhat (pl. mennyi a szabályok változása, aktualitások, konzultáció). A továbbképzés során a munkavédelmi képviselő számára évente ismertetni kell a munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásait, a munkavédelemmel kapcsolatos aktualitásokat, valamint konzultációs lehetőséget kell biztosítani a továbbképzések során, ahol a munkavédelmi képviselők a továbbképzésen elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket, észrevételeket tehetnek. A konzultáció során arra is lehetőség van, hogy a továbbképzésen résztvevő munkavédelmi képviselők számára fontos, korábban már oktatott témaköröket, témákat átismételjék. A munkavédelmi szabályok módosításának, az aktualitások oktatására és a konzultáció tartására elszámolható órákon felül a képzési követelményben meghatározott témakörök közül lehet választani.

A továbbképzés óraszámának meghatározására példák:

  • A munkavédelmi szabályok módosítása, az aktualitások oktatása és konzultáció tartása (2 óra) + Zaj-és rezgésvédelem (2 óra) + Villamos biztonsági ismeretek (2 óra) + A képernyős munkahelyen dolgozók egészségének védelme (2 óra) = összesen 8 óra
  • A munkavédelmi szabályok módosítása, az aktualitások oktatása és konzultáció tartása (4 óra) + A munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei (4 óra) = összesen 8 óra
  •  A munkavédelmi szabályok módosítása, az aktualitások oktatása és konzultáció tartása (2 óra) + Fokozott expozíciós eset kivizsgálása (1 óra) + A munkáltató tevékenysége szerinti munkavédelmi követelmények (4-6 óra) = összesen 8 óra (ebben az esetben a felnőttképző úgy alakítsa az óraszámokat, hogy a 8 órát ne haladja meg a képzés, tehát a munkáltató tevékenysége szerinti munkavédelmi követelmények óraszáma 5 óra lesz)
  • A munkavédelmi szabályok módosítása, az aktualitások oktatása és konzultáció tartása (4 óra) + Munkabaleset kivizsgálása (4 óra) = összesen 8 óra
  •  A munkavédelmi szabályok módosítása, az aktualitások oktatása és konzultáció tartása (2 óra) + A munkavédelmi képviselő feladatellátása a gyakorlatban (2 óra) + Az egyéni védőeszközök és munkaruha (3 óra) + Foglalkozási megbetegedés kivizsgálása (1 óra) = összesen 8 óra
  • A munkavédelmi szabályok módosítása, az aktualitások oktatása és konzultáció tartása (4 óra) + Munkaeszközök biztonsága (4 óra) = összesen 8 óra
A továbbképzések megszervezésénél és az egyes témakörök kiválasztásánál a felnőttképzők lehetőség szerint vegyék figyelembe a csoportösszetételt, a munkavédelemi képviselők munkáltatóinak tevékenységi körét.

A munkavédelmi képviselő képzések szakmai felügyeletét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el, amelynek részletes szabályait szabályzatban állapítja meg.

  • A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés képzési követelményei - letöltés
  • Szabályzat a munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés szakmai felügyeletéről - letöltés
     

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.