Nyelv választás: Magyar | EnglishFőoldalra | Honlaptérkép
Keresés:

Kapcsolat, szervezet


Általános információk


Kapcsolódó szervezetekA munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés követelményeit a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter közzéteszi. Az elmúlt év tapasztalatai alapján a 2024.01.25-től hatályos aktualizált képzési követelmény az alábbi.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 75. §-a alapján a munkavédelmi képviselőnek a megválasztását követő hat hónapon belül 16 óraszámú alapképzést kell elvégeznie. Az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie a munkavédelmi képviselőnek.

A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés megszervezése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint kontaktórás, távoktatás, illetve zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában valósulhat meg.

A munkavédelmi képviselő továbbképzésének megszervezésekor az óraszám a következőképpen határozható meg:

  • A munkavédelmi képviselő az ötéves mandátumának ideje alatt azonos témakörű továbbképzést kétszer végezhet el.
  • A továbbképzés során a munkavédelmi képviselő számára évente ismertetni kell a munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásait, a munkavédelemmel kapcsolatos aktualitásokat.
  • A felnőttképzőnek biztosítania kell a konzultációt a továbbképzések során, ahol a munkavédelmi képviselők a továbbképzésen elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket, észrevételeket tehetnek. A konzultáció során lehetőség van arra is, hogy a korábban leoktatott témaköröket, témákat átismételjék.
  • A munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásainak oktatása és az aktualitások ismertetésének, valamint a konzultáció megtartásának óraszáma beleszámít a továbbképzés teljes óraszámába. Ezen felül a képzési követelményben meghatározott témakörök közül választhat a felnőttképző.

A továbbképzés óraszámának meghatározására példák:

  • A munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásainak oktatása, valamint az aktualitások ismertetése (1 óra) + Konzultáció (1 óra) + Munkaeszközök biztonsága (4 óra) + Villamos biztonsági ismeretek (2 óra) = összesen 8 óra
  • A munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásainak oktatása, valamint az aktualitások ismertetése (1 óra) + Konzultáció (1 óra) + A munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei (4 óra) + Zaj-és rezgésvédelem (2 óra) = összesen 8 óra
  • A munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásainak oktatása, valamint az aktualitások ismertetése (2 óra) + Konzultáció (1 óra) + Fokozott expozíciós eset kivizsgálása (1 óra) + A munkáltató tevékenysége szerinti munkavédelmi követelmények (4-6 óra) = összesen 8 óra (ebben az esetben a felnőttképző úgy alakítsa az óraszámokat, hogy a 8 órát ne haladja meg a képzés, tehát a munkáltató tevékenysége szerinti munkavédelmi követelmények óraszáma 4 óra lesz)
  • A munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásainak oktatása, valamint az aktualitások ismertetése (2 óra) + Konzultáció (1 óra) + Foglalkozási megbetegedés kivizsgálása (1 óra) + Munkabaleset kivizsgálása (4 óra) = összesen 8 óra

A továbbképzések megszervezésénél és az egyes témakörök kiválasztásánál a felnőttképzők lehetőség szerint vegyék figyelembe a csoportösszetételt, a munkavédelmi képviselők munkáltatóinak tevékenységi körét.

A munkavédelmi képviselő képzések szakmai felügyeletét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el, amelynek részletes szabályait szabályzatban állapítja meg.

  • A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés képzési követelményei - letöltés
  • Szabályzat a munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés szakmai felügyeletéről - letöltés


Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelem
Foglalkoztatás-felügyelet
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.

E-mail:
munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu